Home

Arbetsrättsliga frågeställningar

Arbetsrätt (frågeställningar och utmaningar i dagens arbetsliv

Introduktion Utbildningen startar med en kort med grundlig introduktion till vårt arbetsrättsliga system och källorna i arbetsrätten samt ger en introduktion till. Vi har också sammanställt de cirkulär och PM som upprättas hos SKL kring arbetsrättsliga frågor och som mer utförligt utreder och analyserar en frågeställning Arbetsrätt. De flesta företag kommer dagligen i kontakt med arbetsrättsliga frågeställningar. Det kan röra sig om allt från till synes enkla frågor som vad. Advokatbyrån Kaiding erbjuder hjälp med arbetsrättsliga frågeställningar som uppkommer för såväl arbetsgivare som anställda, däribland: Upprättande och gr..

Frågor och svar arbetsrätt - SK

Malmö högskola Lärarutbildningen NMS Examensarbete ht08 Att formulera problemställning/ frågeställning När du själv väljer uppsatsämne brukar det till en. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kursen är erfarenhet av arbetsrättsliga frågeställningar. Ansvarig. Hanna Schmidt. Kursavgift

Video: Arbetsrätt - Sigeman & C

Är du arbetsgivare, då möter du i princip varje dag frågor som har med arbetsrätt att göra.Våra specialister är rådgivare inom alla typer av arbetsrättsliga. JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för dig som berörs av och hanterar arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete

Arbetsrätt - Advokatbyrån Kaidin

Byråns grupp inom arbetsrätt och pensioner har specialistkompetens inom alla arbetsrättsliga frågeställningar. Gruppen består av drygt 15 jurister varav de. Under seminarierna arbetar vi med praktiska arbetsrättsliga frågeställningar som typiskt uppkommer i små- och medelstora företag och med fackliga förhandlingar. Medarbetaren ska även göras medveten om att en upprepning kan medföra arbetsrättsliga åtgärder som uppsägning eller att de riskerar disciplinär åtgärd i. Extrema väderomständigheter - Arbetsrättsliga frågeställningar. 28 februari 2018. Med anledning av det snökaos som råder i stora delar av landet och den.

Rätt Arbetsrätt 2019 förklarar alla aktuella och centrala arbetsrättsliga begrepp och uttryck. Vissa berör komplicerade frågeställningar som kräver utförlig. Våra digitala tjänster Arbetsrätt Expert och Origo kan vara ett bra stöd till dig som jobbar med arbetsrättsliga frågeställningar likt dessa Checklista, arbetsrätten vid verksamhetsövergång - att tänka på vid köp eller försäljning av en verksamhet. Planerar du att sälja eller köpa en verksamhet Vi är Sveriges största nischbyrå inom arbetsrätt. Vi är sedan decennier en av Sveriges erkänt ledande advokatbyråer inom området och våra klienter möts av.

Advokat Maria Moberg, från Moll Wendén advokatbyrå föreläser hos oss med kursen Arbetsrättsliga frågeställningar vid omstruktureringar Vi kan därmed erbjuda den kompetens som behövs för att kunna hantera de arbetsrättsliga frågeställningar som du kan komma att ställas inför Vad arbetar du med? Jag jobbar som ombudsman och chefsförhandlare. Jag arbetar med att hjälpa våra medlemmar med olika arbetsrättsliga frågeställningar samt at

Arbetsrätt. Arbetsrättsliga frågeställningar uppkommer såväl i företagens löpande verksamhet som vid t.ex. företagsförvärv. Arbetsrätten är ett område i. Därutöver har sekretariatet på flera arbetsplatser genom- fört intervjuer rörande mera speciella frågeställningar. Det arbetsrättsliga fråge. För att en verksamhet eller del av en verksamhet ska anses utgöra en verksamhetsöverlåtelse i arbetsrättslig mening uppställs krav på att frågeställningar

Aktuella arbetsrättsliga frågeställningar; Ny lagstiftning; Intressanta rättsfall; Förhandlingsfrågor; EU-nytt; Målgrup Sedan 2003 har han arbetat med arbetsrättsliga frågeställningar hos Jämställdhetsombudsmannen, Swedbank och PostNord såväl som advokatbyråer. Open Menu Innehåll . SUMMARY 1 SAMMANFATTNING 2 FÖRKORTNINGAR 3 1 INLEDNING . 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte och frågeställningar 6 1.3 Metod och material 6 1.4 Begrepp och. Tjänster. Dala HR Partner verkar inom tre huvudsakliga tjänsteområden, arbetsmiljöfrågor, rekrytering och omställningsärenden samt arbetsrättsliga.

Arbetsrätt 15 högskolepoäng. Den här utbildningen är för dig som vill fördjupa och validera din arbetsrättsliga kompetens på högskolenivå Arbetsrättsliga förhandlingar. EU-rättslig process och metod När mer komplexa EU-rättsliga frågeställningar dyker upp behöver jurister använda sig. En omorganisation skapar ofta osäkerhet både för medarbetarna och dig som chef. Har du förståelse för processen vid en omorganisation, kan osäkerheten minska

arbetsrättsliga frågeställningar ur olika perspektiv, - ha förmåga att självständigt kunna identifiera, formulera och lösa arbetsrättsliga Oavsett arbetsrättslig utmaning får du med vårt erfarna team som samtalsparter de bästa förutsättningarna att ta rätt beslut. Våra specialister bistår med. Arbetsuppgifterna varierar men vanliga uppgifter kan vara lönefrågor, rekryteringsarbete, arbetsrättsliga frågeställningar, internutbildning, arbetsmiljöarbete. arbetsrättsliga frågeställningar, - förklara arbetsrätten ur både arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv, - analysera ledarskap i olika organisationskulturer. Vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner? Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitet för den personal som är anställd i kommuner.

Arbetsrätt Expert - Lagar, regler, GDPR Edge H

Hemliga rum är vanligare än öppna domstolar när arbetsrättsliga i de fall där man inte är så van vid arbetsrättsliga frågeställningar Att hantera arbetsrättsliga frågeställningar bygger på att du har en bra metod och ett tillvägagångssätt för hur exempelvis dokumentationen måste utformas kunna granska arbetsrättsliga frågeställningar ur olika perspektiv, - ha förmåga att muntligen och skriftligen kunna diskutera arbetsrättsliga proble Det arbetsrättsliga regelverket kräver att åtgärder utförs på rätt sätt och den som har arbetsrättsliga frågeställningar är välkommen till oss på.

Arbetsrättsliga frågeställningar och löneadministration; Finansförvaltning och samordning av den övergripande ekonomiska planeringen; Nämndsadministration Maria är även specialist inom arbetsrätt och företräder regelbundet arbetsgivare i arbetsrättsliga frågeställningar och biträder bl.a. vid MBL. Arbetsrättsliga villkor. Villkor enligt ILO: I planeringsfasen ska ni även identifiera de frågeställningar ni behöver kartlägga och analysera vidare Arbetsuppgifterna som HR-assistent kan variera men vanliga uppgifter är lönefrågor, rekryteringsarbete, arbetsrättsliga frågeställningar, internutbildning,.

Arbetsrätt och Arbetsgivaransvar - corplussolutions

 1. På denna tvådagarsutbildning dyker vi ner i komplexa arbetsrättsliga frågeställningar och utmanar oss i frågor som kräver bred arbetsrättslig kunskap
 2. Vill du ha ett omväxlande arbete med spännande och oväntade arbetsrättsliga frågeställningar från Sveriges chefer
 3. Under kursen anknyter vi till vardagliga problem och frågeställningar vilket ger deltagarna säkerhet vid hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen
 4. Tjänsten innefattar även hantering av andra arbetsrättsliga frågeställningar och kollektivavtalsfrågor där du ger rådgivning främst om byggavtalet men.
 5. Utbildningen riktar sig till alla som har arbetsledande arbetsuppgifter eller arbetar med arbetsrättsliga frågeställningar såsom produktionschefer,.
 6. För dig som arbetar med personalfrågor är det viktigt att ta del av lagändringar och praxis på arbetsrättens område. Kom därför och ta del av vilka.

Men chefer och arbetsledare måste också kunna hantera vardagliga arbetsrättsliga frågeställningar Integritet, sociala medier och arbetsrättsliga 1.1 Syfte och frågeställningar 5 4.2 Exempel på användande av sociala medier som fått arbetsrättsliga Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska och har ett genuint intresse för arbetsrättsliga frågeställningar. Din bakgrund

Arbetsrättsliga frågo

 1. Kursen är en grundläggande genomgång av de arbetsrättsliga regler som Föreläsning där utrymme ges för diskussioner och frågeställningar från.
 2. Arbetsuppgifterna varierar men vanliga uppgifter kan vara lönefrågor, rekryteringsarbete, arbetsrättsliga frågeställningar, internutbildning,.
 3. Kursen anknyter vi till vardagliga problem och frågeställningar vilket ger deltagarna säkerhet vid hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen
 4. Avdelning Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och rådgivning grundat på koncepten folkhälsa och epidemiologi. Institutionen.
 5. Tobias verkar främst inom områdena företagsförvärv, bolagsrätt, kommersiella avtal och arbetsrätt. Tobias har erfarenhet av gränsöverskridande.

Kursen är en gedigen grundkurs som riktar sig till dig som är i en arbetsledande funktion eller handlägger arbetsrättsliga frågor frågeställningar,. Som förbundsjurist på Ledarna erbjuds du ett omväxlande arbete med många spännande och oväntade arbetsrättsliga frågeställningar från Sveriges chefer Efter genomgången kurs förväntas deltagaren kunna identifiera arbetsrättsliga frågeställningar. Deltagaren presenteras för svensk arbetsrättslig tradition.

Statlig arbetsrätt (9-10/4) - arbetsgivarverket

 1. - de centrala rättsliga och samhälleliga frågeställningarna, - de centrala rättsliga regleringarna, Det arbetsrättsliga systemet bygger till viss del på.
 2. Avsnittet behandlar allmän avtalsrätt och grundläggande arbetsrättsliga frågeställningar. Dessutom ges e
 3. Verksamhetsbeskrivning. Bolagets verksamhet ska vara arbetsrättsliga förhandlingar och därmed sammanhängande frågeställningar samt därmed förenlig verksamhet
 4. stridsåtgärder och arbetsrättsliga frågeställningar i samband med företagsöverlåtelser Verksamhetsområden Arbetsrätt och pensioner Erfarenhe
 5. Arbetsrättsliga frågeställningar aktualiseras i såväl medgång som motgång. Vi bistår både arbetsgivare och arbetstagare med råd i frågor rörande.
 6. Arbetsrättsliga metoder och och syftar till att utveckla förmågan att formulera och kritiskt reflektera över rättsvetenskapliga frågeställningar och deras.
 7. Arbetsrätt är ett stort område. På denna tvådagarsutbildning dyker vi ner i komplexa arbetsrättsliga frågeställningar och utmanar oss i områden som kräver.

Arbetsrätt - vid felaktig uppsägning - Rosengrens Advokatbyrå Götebor

Några frågeställningar som kommer att belysas är: Vad händer vid en hård respektive mjuk Brexit sett ur ett arbetsrättsliga perspektiv? Visumkrav Arbetsrättsliga villkor. Villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor. Inköpsprocess för ansvarsfulla leveranskedjor -. Checklista och handlingsplan avseende några viktiga arbetsrättsliga frågor som uppstår Ytterligare frågeställningar kan naturligtvi Arbetsrättsliga frågor är också organisationer och offentligt ägda bolag samt arbetstagare med arbetsrättsliga frågeställningar i rättstvister i.

Fylgia hjälper till med alla typer av frågeställningar inom arbetsrätt; t.ex. anställnings upphörande och ingående Arbetsrättsliga tvister arbetsrättsliga villkor i upphandling, utstationering samt arbetsgivardeklara- frågeställningar och problem som finns. Kravställningarna i Trafikverket frågeställningar, och • visa kunskap om sådant samhälls- och livsbetingelser som påverkar kvinnors och arbetsrättsliga och familjerättsliga. Som förslaget är utformat kommer de som upphandlar - inför varje upphandling - ställas inför svåra arbetsrättsliga frågeställningar,. visa lösningar på arbetsrättsliga frågeställningar. Väl mött! Erik Sjödin . Title: Rubrik Author: Erik Sjödin Created Date: 4/19/2016 1:44:51 PM.

Vad händer vid en arbetsrättslig 3 och 5 tränas genom gruppdiskussioner där studenterna utifrån vissa givna frågeställningar ska diskutera det svenska. kollektivavtal eller på andra arbetsrättsliga villkor i syfte att skydda arbetstagarna De huvudsakliga frågeställningar so

Juridiskt stöd inom arbetsrätt JP Infone

Britt bottnar dessutom rejält i arbetsrättsliga frågeställningar, vilket jag särskilt uppskattade i vårt mycket goda samarbete på PostNord. Björn Rustare Nyckeltal och resultat. Bolagets verksamhet ska vara arbetsrättsliga förhandlingar och därmed sammanhängande frågeställningar samt därmed förenlig verksamhet fall det inte går att få kränkningarna att upphöra på annat sätt kan arbetsrättsliga åtgärder samt ge vägledning i arbetsrättsliga frågeställningar för hantering av arbetsrättsliga problem och frågeställningar som uppkommer i rollen som chef. UR INNEHÅLLET Anställnings ingående och upphörande

Centrala arbetsrättsliga frågeställningar Kommittén har genomfört en utfrågning rörande arbetsrättsliga fråge­ställningar i samband med. Kursen ger en översikt av frågeställningar inom ämnet Vi tittar på viktiga principiella skillnader och jämför med det svenska arbetsrättsliga. 3. kritiskt kunna granska grundläggande arbetsrättsliga frågeställningar inom områdena diskriminering, arbetsmiljö och hälsa

Kontakt - IDE

 1. metoder lösa arbetsrättsliga problem och frågeställningar ur olika perspektiv, - självständigt presentera kunskapsöversikter,.
 2. Partner, Elmzell Advokatbyrå. Jenny Hellberg arbetar sedan 2002 på Elmzell Advokatbyrå som är en ledande nischbyrå med inriktning på arbetsrätt
 3. Vill du ha ett omväxlande arbete med spännande och oväntade arbetsrättsliga frågeställningar från Sveriges chefer? Nu söker vi en förbundsjurist till..
 4. Gustav Carlquist arbetar huvudsakligen med bolagsrätt och fastighetsrätt men även med andra affärsjuridiska frågeställningar. den arbetsrättsliga.
 5. - identifiera och lösa konkreta arbetsrättsliga frågeställningar - redogöra för den kollektiva och den individuella arbetsrättens centrala rättsregler,.
 6. På grundkursen i arbetsrätt går vi igenom gällande lagstiftning, samt tolkningar och praktiska tillämpningar av denna. Vi belyser aktuella frågeställningar

Arbetsrätt i praktiken, kurs och utbildning - framfot

stiftningen bör inte arbetsrättsliga problem, frågeställningar och tolkningar behandlas annat än återhållsamt och tydligt avgränsat Beskrivning. Rätt Arbetsrätt 2019 förklarar alla aktuella och centrala arbetsrättsliga begrepp och uttryck. Vissa berör komplicerade frågeställningar som. analysera arbetsrättsliga frågeställningar. € Innehåll Kursen syftar till att ge ingående kunskaper i vissa centrala områden av juridiken so

Verksamhetsområden - amberadvokater

avslutande, outsourcing, omorganisationer, företagshemligheter och arbetsrättsliga frågeställningar i samband med företagsöverlåtelser. Verksamhetsområde Vi belyser aktuella frågeställningar ur olika En kurs för dig som arbetar med personalfrågor och/eller vill fördjupa dina kunskaper i arbetsrättsliga. En utbildningsdag för chefer och ledare i syfte att skapa förståelse för vad som händer vid implementering av förändringar i organisation och verksamhet

Arbetsrätt och pensioner Mannheimer Swartlin

- de centrala rättsliga och samhälleliga frågeställningarna, - bedömningar i arbetsrättsliga och familjerättsliga frågeställningar med ett kritiskt. • de centrala rättsliga och samhälleliga frågeställningarna, Det arbetsrättsliga systemet bygger till viss del på internationella konventioner och. Dessutom och framöver kommer du vara ett stöd vad gäller övriga arbetsrättsliga frågeställningar samt delta i utvecklingsprojekt,. Beslut och riktlinjer. Fastställd den 3 november 2008 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15. arbetsrättsliga rättigheter kommer elitklubbarna att utsättas för stora ekonomiska och idrottsliga utmaningar. För att 1.2 Syfte och frågeställningar.

arbetsrättsliga frågeställningar. Företagarna anser att utredaren har gjort ett gediget arbete för att, på mycket kort utredningstid,. Vill du vara med och utveckla löneformerna för JMs hantverkare? Har du erfarenhet av förhandling och en god analytisk förmåga? Då vill vi att du söker. 1.1 Syfte och frågeställningar 5 1.2 Avgränsningar och definitioner 5 2.2 Den svenska arbetsrättsliga modellen 9 3 EU-RÄTTSLIG REGLERING 1 Yttrandefrihet och lojalitet : vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner? - Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitet f

Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt Lunds universite

 1. Vi kan bistå med allt från bolagsbildning, lokalfrågor till personal- och arbetsrättsliga frågor
 2. Hej! I vår upphandling (förenklat förfarande) avseende en totalentreprenad för nybyggnad har vi ställt krav på arbetsrättsliga villkor genom att säga, 1
 3. komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad - ha fördjupade kunskaper om det arbetsrättsliga regelsystemet på svensk
 4. Frågor och svar om sexuella trakasserier - SK

populär: