Home

Slu forskning

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet Externwebbe

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället SLU - Box 7070, 75651 Uppsala, Sweden - Rated 4.4 based on 41 Reviews I have read about SLU. I was impressed by it. Forskning om veterinärmedicin och. Forskning i världklass. Visste du att SLU ofta rankas som ett av de bästa universiteten i världen när det kommer till forskning om skog? På SLU utför vi excellent skogsforskning som kombineras med praktiska lösningar. Därför är vi experter på att hitta nya lösningar på gamla problem och är med och påverkar skogens framtid På SLU och Uppsala Universitet pågår intensiv forskning om genetiken bakom hundars sjukdomar. Syftet är att öka kunskapen om biologin bakom genetiska sjukdomar som förekommer hos både hundar och människor

SLU Holding - green innovation to life

  1. SLU:s medarbetarwebb vänder sig till anställda på SLU. Här finns länkar till olika system och verktyg och även information om anställning, stöd och service och SLU:s organisation
  2. Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman
  3. Studentenwebben ger dig information om dina studier på SLU. Läs studentnyheter, kalendern och logga in för att se dina kurser och meddelanden
  4. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001
  5. Epsilon Open Archive supports OAI 2.0 with a base URL of https://pub.epsilon.slu.se/cgi/oai2 Epsilon Open Archive is powored by EPrints 3 developed by School of Electronics and Computer Science at University of Southampton

SLU, författare på forskning

Vilket underlag hästar ska tränas och tävlas på är ett viktigt område inom hästforskningen. Ett underlag ska bestå av flera olika faktorer, vilka de är förkl.. Om SLU Holding . Vi på SLU Holding hjälper din forskning att nå marknaden och göra skillnad i samhället. Våra rådgivare och affärsutvecklare är experter på att utveckla forskningsresultat till nya processer, tjänster eller produkter inom gröna näringar - kompletterande kompetenser som kan få din forskning att komma vidare Nedräkning Årets julkalender från SLU Miljöanalys är publicerad och klar att spridas. Den tredje december 2018 är den första av 16 luckor redo för öppning. I årets julkalender hittar du ny kunskap om miljö, natur och vad som hänt vid SLU under det gångna året En nyckelbiotop definieras som: Ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna

The latest Tweets from SLU Water Forum (@SLUwater). Water for life - and life in water. Water research, monitoring and education at the Swedish University of Agricultural Sciences @_SLU #SLUwater Sidorna är producerade av forskare vid institutionen för ekologi, SLU. Om Du har synpunkter på sidorna, frågor eller idéer kan Du kontakta Niklas Björklund, Claes Hellqvist (webbansvarig), eller Göran Nordlander (huvudansvarig). OBS! Snytbaggehemsidan har flyttat över till en ny server med en ny adress: snytbagge.slu.se

SLU - Home Faceboo

SLU har en stark bas av grundforskning kombinerad med en problemorienterad, tillämpad forskning och miljöanalys. SLU är ett forskningsintensivt universitet. En stor del av all biologisk forskning i Sverige sker vid SLU, bland annat med inriktning på en hållbar utveckling, både nationellt och globalt. Läs me SLU fyller 40 år! Vi firar forskning, kunskap, kreativitet och hållbarhet landet runt denna höst. Lyssna på Jubileumspodden och möt flera SLU-are

VH-fakulteten vid SLU ansvarar för utbildning och forskning om lantbrukets djur, sport- och sällskapsdjur, vilt och fisk samt teknik i stallbyggnader Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap är en del av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vårt uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap - SLU är Sveriges största aktör inom skoglig forskning och vi är ledande inom området skogsbruk och vidareförädling av skogsråvara. Därför är det naturligt att vi ska vara med i denna stora satsning inom skogsmaterialforskning, säger Göran Ståhl, dekan för SLU:s fakultet för skogsvetenskap i ett pressmeddelande från SLU

Forskning pågår också för att finna nya metoder att med hjälp av illasmakande ämnen hindra snytbaggarnas gnag. Risken för skador minskar kraftigt om plantorna sätts i ren mineraljord - markberedning behövs alltså före planteringen SLU i sig finansierar inte, som man kan tro, direkt forskning i stor utsträckning. Större delen av forskningsmedlen kommer från externa finansiärer som forskningsråden, Jordbruksver-ket, stiftelser, Formas, Mistra och branschen (se faktaruta). SLU bidrar i sin tur med tjänster till forskning och utbildning, via fakulteterna, där det. Ragdollklubben har ur egen kassa bidragit med 5000 kr för ett pågående forskningsprojekt hos SLU i uppsala. Därtill har medlemmar separat bidragit till vår insamling med 2.900 kr som idag 14 oktober förts över till SLU och deras dvärgväxt projekt Konsumtionsmönstret för frukt och bär i Sverige befinner sig i en starkt positiv trend. I en rapport från Jordbruksverket (2015) beskrivs konsumtionen ha ökat med omkring 200 procent mellan åren 1960 och 2013 Sveriges Lantbruksuniversitet är en statlig enhet. Solectro ABEj betygsatt. Vi är leverantörer av CNC-/HSC-fräsmaskiner och automationslösningar inom tillverkningsindustrin, för bearbetning i alum..

Framtid i skogen - Hitta din framtid i skogen! Plugga på SLU

Vi utbildar studenter i jordbrukets och landsbygdens historia, historiska landskap och jordbrukspolitik och ger gästföreläsningar på flera program på SLU. Dessutom arrangerar vi varje månad seminarier för våra forskare och inbjudna gäster. Hittills har femton doktorander examinerats i agrarhistoria tillräckligt stor friyta. Några kommuner har upprättat riktlinjer för antalet kvadratmeter per barn som är minimum för att säkra att barnen får tillräcklig friyta. Men det är trots riktlinjer svårt att hitta tillräckligt stora tomter i den allt tätare innerstaden och att kunna tillgodose behovet för förskolor nära boendet Real time moose tracking - Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) Use the pulldown menu at the right side of the toolbar to either show the movement path within 2 weeks for a single moose or the latest position of all moose Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.Vi menar att stadsutveckling måste utgå från livet i städerna. På så vis skapas städer som får både människor och vegetation att växa

intervjuer med praktiserande och presenterar ny forskning samt aktuella utredningar. Dagens medieanvändande och möjligheterna med framtidens medier, till exempel Internet och virtuella onlinevärldar, undersöks. Förslag på användbar teknik ges och särskild vikt fästs vid ett införande av standardiserade och öppna format Unlimited recording storage space. Live TV from 60+ channels. No cable box required. Cancel anytime SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är världens tredje bästa universitet inom jordbruk och skogsbruk, enligt QS University Rankings för 2019. Kod för annonsposition 1 i huvudspalten QS kartlägger bland annat vilket akademiskt rykte universiteten har, hur de värderas av arbetsgivare och hur internationella de är Därför utlyste SLU en tävling för att lyfta fram de mest framgångsrika innovationerna som uppkommit inom universitetet. Och alla fem vinnare har visat hur viktig SLU:s forskning är för ett hållbart samhälle, berättar Erik Fahlbeck, vicerektor på SLU och som har lett juryns bedömningsarbete

Bekämpningsåtgärder. Sök & Plock-metoden bygger på att man fäller och avlägsnar angripna stående träd innan barkborrarna lämnar dem, dvs de fungerar som stående fångstträd SLU-forskning om hältor får donation på 4 Mkr Marie-Claire Cronstedts stiftelse donerar 4 miljoner kronor till projektet Tidig upptäckt av ortopedisk ohälsa hos häst vid SLU. Donationen möjliggör mätning av krafter och belastningar i hästars Läs mer Forskning, innovation och management inom lantbruk, 2012-09-17 : Innovationspresentationer under ledning av Ilse Svensson de Jong, CEO Alnarp Innovation Inkubator och Bengt Malmberg, Sustainable Business Hub Resultat av satsade pengar blev att OCO Nordic AB fick mest låtsaspengar följt av Biomil och Hemblomman. Hemblomma

Real time moose tracking - Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) Use the pulldown menu at the right side of the toolbar to either show the movement path within 2 weeks for a single moose or the latest position of all moose. All data is at least 14 days old to protect the animals. Pop-ups must be enabled for this site to function. Grisforskning SLU Skara Doktorand Emma Andersson blev idag godkänd på sitt försvar av sin licentiat avhandling som handlar om kullstorlekens påverkan på suggans hälsa och välfärd November 23, 2018 at 6:38 PM Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen ger 4,8 miljoner till en fyraårig satsning på en ung lovande forskare inom området juverinflammation hos mjölkkor samt 4,5 miljoner under tre år till forskning om nya djurhållningssystem för mjölkkor, vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Video: hunddna.slu.se - Hundgenetikgruppen Externwebbe

Medarbetarwebben på SLU Medarbetarwebbe

Treesearch har som syfte att skapa en nationell plattform för att stödja forskning. Forskningsprojekt som bedrivs inom Treesearch forskningsområden och de forskare som är aktiva i dessa projekt är välkomna att ansluta till plattformen Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige. Inom Partnerskapet initieras bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt, seminarier, examensarbete och mentorsprogram inom områdena jordbruk, trädgård och skog Här publiceras information, de senaste nyheterna och resultaten som kommer från verksamheten i Granprogrammet . Granprogrammet bedriver forskning och forskningsinformation om skogsbruk i trädslaget gran (Picea abies L. Karst.) Hur gränserna mellan forskning och politik vid SLU blivit allt svårare att urskilja illustreras av ett annat ärende där skogsbrukspolitiken återigen står i centrum. De bakomliggande politiska sammanhangen är komplicerade. Den intresserade läsaren hänvisas till en serie artiklar i DN där Maciej Zaremba kritiskt granskar svensk. Mångmiljondonation till SLU för forskning på mjölkkor Pressmeddelande • Okt 09, 2018 14:56 CEST - Det här gör det möjligt att satsa på ett flerårigt projekt med syfte att fortsätta.

Beskrivningarna av arterna är relativt korta och gör inga som helst anspråk på att vara heltäckande. Arbetet tar även upp ämnen som härdighet, skadegörare och en kortfattad skötselhandbok för frilandsplanterade palmer i skandinaviskt klimat. Avslutningsvis diskuteras kort egna refelektioner samt vidare forskning inom ämnet 541 Followers, 181 Following, 89 Posts - See Instagram photos and videos from SLU Kunskapsparken (@slu_kunskapsparken

SLU får 3,75 miljoner till forskning om fjädermedicin 30 januari 2019 Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare ger 3,75 miljoner kronor till en femårig satsning på forskare vid SLU inom området fjäderfämedicin med inriktning på kyckling och bidrar därutöver med stora forskningsmedel för ett doktorandprojekt vid universitetet Publicerad i Biodiverse 1 2009 SLU håller på att stärka sin kompetens inom skötsel av ädellövskog. I Ädellövprogrammets naturvårdsdel tittar forskarna på betydelsen av död ved, barkens pH-värde och röthål i stammar. 2009 är ett viktigt år för svensk ädellövsforskning Granbarkborren (Ips typographus L.)Granbarkborren (kallas också åttatandad barkborre) är allmän i hela landet. Den är en av granskogens allvarligaste skadegörare som ibland uppträder i mängd och då kan döda många träd samt infektera virke med blånad Dessa tre innovationer har utsetts till de mest framgångsrika innovationerna som har sitt ursprung i SLU:s forskning under 40 år. En av forskarna som prisas är Göran Nordlander,. Rapport om uppdraget att, inom ramen för livsmedelsstrategin, utveckla samverkan och samverkansformer mellan forskning och rådgivning (N2017/04769/JM)

ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi arbetar med faktainsamling, information och forskning om biologisk mångfald i Sverige Forskare vid SLU har vässat vår vanliga potatis. Foto: TT SLU-forskning bakom ny hälsopotatis Publicerad 25 januari 2018. En potatis med nya egenskaper har tagits fram vid Sveriges. Forskningen vid SLU i Umeå avser skogsvetenskap och jordbruksvetenskap. Vid Skogis finns nio institutioner. Antalet anställda är 350. Vid institutionen för jordbruksvetenskap i Röbäcksdalen forskar man bl a kring odling i Norrland. Antalet anställda är 90. På Röbäcksdalen finns ochså enheter för biomassateknologi och kemi 518 Followers, 188 Following, 120 Posts - See Instagram photos and videos from SLU Urban Futures (@slu_urban_futures

Välkommen till LBT. Titta gärna runt bland sidorna genom att använda menyvalen till vänster. [senast ändrad 2010-11-08] -> Karta för att hitta till SLU Alnarp och LBT Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk är ett strategiskt samverkansorgan för en långsiktig nationell utveckling av vattenbruket med fokus mot kunskapsbaserad information och kommunikation. Webbplatsen har tillkommit genom en gemensam satsning av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Göteborgs universitet (GU

Det medför krav på att datainsamlingen sker under kontrollerade former med en ansvarig projektledare, handledare till barn och lärare samt att feed-back sker till de deltagande barnen och lärarna. Metoden är utvecklad vid SLU, institutionen för stad och land, av Ulla Berglund och Kerstn Nordin Totalt arbetar 2 800 människor vid SLU (helårsarbetskrafter). Merparten av verksamheten är förlagd till de fyra huvudorterna Alnarp, Skara, Ultuna och Umeå. Men forskning, utbildning och försöksverksamhet bedrivs på ett 30-tal platser över hela landet. SLU:s mål för utbildning på grund- och avancerad nivå är att Linda Keeling, Swedish University of Agricultural Sciences, Depqartment of Animal Environment and Health Department, Faculty Member. Studies Esthetic Dentistry, Smile Design, and Oral Rehabilitation

Video: Nyheter & Fakta forskning

Jag var precis inne på kattbarometern och svarade på SLUs forskning. intressant. Jag har ju tre katter, två huskatter/Bondkatter och en blandras. Vilka olika personligheter de är! man fick svara för en katt och jag valde min mest sociala Naturvårdsverket och Boverket är med som referenspartners. Projektet är en så kallad påverkansplattform bekostad av Vinnova och syftet är dels att påverka framtida utlysningar inom Horizon 2020 som är EU:s ramprogram för forskning och innovation, dels att öka det svenska deltagan- det på europeisk nivå. Projektet pågår tom 2017 Från oktober har ArtDatabanken en ny organisation och nyanställde Staffan Roos tar rollen som chef för program Forskning och fynddata. Staffan disputerade på SLU 2004 och har de senaste åren arbeta..

Studentwebben på SLU Studentwebbe

Vad innebär sökande från minst två organisationer? Räknas till exempel två olika institutioner inom SLU som två organisationer? Kan man söka för projekt som är kortare eller längre än tre år? Går det att söka lönemedel för en sökande från företag eller universitet utanför Sverige Svenska Djurskyddsföreningen, som är den största donatorn till VH-fakulteten på SLU, har tidigare stöttat forskning genom initiativ och bidrag till professuren i djurskydd, till ett doktorandprojekt om mjölkkornas välfärd, till kunskapssajten Hästsverige, till ett projekt om tandsjukdomar hos hund och katt, till ett projekt om tillförlitlighet i diagnostiska analyser - betydelsen. language skills equivalent of English studies at upper secondary \(high school\) level in Sweden, called English Course B/English 6. \rf. If the applicant is a foreign citizen, we require a copy of the page in your passport with your personal data and ph\ otograph, or some other identification document\rg På SLU bedrivs forskning för att minska Sköldkörtelrubbning hos hund Nedanstående artikel publicerades i PON-Bladet 4-2008 Minskad sköldkörtelfunktion, eller hypothyreos, är idag hundens allra vanligaste endokrina sjukdom Jurist- och dokumentationsenheten. Här kan du söka alla arkivbildare på SLU. Databasen innehåller förteckningar över aktuella arkivbestånd och upphörda arkivbildare som t.ex. Lantbruks-, Veterinär- och Skogshögskolan samt Alnarpsinstitutet.v

En ny doktorsavhandling från SLU visar att vissa skogar kan vara kolkällor, det vill säga att skogar släpper ut mer koldioxid än de lagrar. Det finns dock betydligt fler studier som har fått fram motsatta resultat, skriver David van der Spoel, Professor i biologi vid Uppsala Universitet och Rebecka Le Moine, Naturvårdsbiolog i Linköping Tack vare utländsk forskning kring hästens hovar, bland annat hos vildhästar som lever naturligt i vilt tillstånd, har ny kunskap börjat hitta till de aktiva i den svenska hästbranschen. Men frågan är fortfarande till viss del kontroversiell, åtminstone för de som ser den traditionella hästskon som ett historiskt icke-ifrågasatt faktum Genom att skada barken ökar risken för svampangrepp, inte minst sporer som ger röta i veden. Med röta av olika slag minskar kvalitén. En rotstock som annars hade gått till sågverket kanske bara duger till bioenergi. Dessutom ökar förmodligen risken för stormskador men forskning saknas om detta SLU : Hur forskning och erfarenheter kan öka nyanländas anställningsbarhet sam... Johnson, Richard: SLU : Att fördjupa förståelsen för kopplingar mellan. Erika Chenais (BVF, SLU/SVA) Hösten 2016 Studies on verotoxigenic Escherichia coli O157 in Swedish cattle: From sampling to disease spread modelling Stefan Widgren (KV, SLU/SVA) Dichelobacter nodosus and footrot in Swedish sheep - increased knowledge and improved laboratory diagnostics Sara Frosth (BVF, SLU/SVA) Hösten 201

Stöd & service Medarbetarwebben - internt

Forskning om renar Under denna flik publiceras nyheter från forskning som rör rennäringen. Texterna publiceras i samarbete med rennäringsavdelningen på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU För att stödja behovsdriven forskning av högsta klass satsar Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, 30 miljoner Sök jubileumsutlysningen SSF Sabbatsår Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) fyller 25 år i år Information om avhandlingar och publikationer, starka och strategiska forskningsområden, Debatt i Lund mfl populärvetenskapliga evenemang samt forskarutbildning Uppsala universitet - Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur Vad blir framtidens mat? Hör forskare, politiker, branschfolk och helt vanliga människor prata om vad de tror och vad de vet. Det här är det första avsnittet av Feeding Your Mind, en podcast från forskningsplattformen SLU Future Food vid Sveriges lantbruksuniversitet

Video: SLU.SE - Welcome to Epsilon Open Archiv

Forskning vid SLU om ridunderlag - YouTub

Christer Olofsson Professor. Christer Olofsson has been active in research on product development and innovation processes in industry as well as in research on the mechanisms for industrial reorientation since 1966 Han innehade 1991-1993 en tjänst som professor i skoglig produktionslära vid Umeå universitet och blev 1993 professor i skoglig marklära vid SLU. Jämsides med sin forskning har Högberg kontinuerligt haft administrativa uppdrag som prefekt och dekan sedan 1993. Regeringen utnämnde 2015 Högberg till rektor för SLU

Forskning om veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala. 3,6 tusind Synes godt om. VH-fakulteten vid SLU ansvarar för utbildning och forskning.. Forskning om veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala. 3,6 k liker dette. VH-fakulteten vid SLU ansvarar för utbildning och forskning om.. Inlägg om SLU forskning häst skrivna av aseericson. Sveriges Lantbruksuniversitet SLU söker kontakt med ägare till klapphingstar, dvs hingstar som inte har släppt ner båda testiklarna i pungen

Om SLU Holdin

Slu.se is 26 years 4 months 3 days old and has a PageRank of 8 and ranking #171998 in the world with 2,151 estimated daily visits and a Net worth of $21,607 .The most visitors from Sweden, Fråga 2. Vad står SLU för? Rätt svar 1 (Sveriges Lantbruksuniversitet) Fråga 3. Vilket trädslag? Rätt svar X (Ek och Tall) Fråga 4. Vad heter Skogsbibliotekets litteraturdatabas? Rätt svar 2 (LUKAS) Fråga 5. Vad heter skogsportalen? Rätt svar 1 (SkogsSverige) Fråga 6. Trädets höjd? Rätt svar 7.7 meter: Vinnare är Svenska Djurskyddsföreningen prisad av SLU Svenska Djurskyddsföreningens ordförande Lillemor Wodmar fick ta emot SLUs donatorspris av Christine Jakobsson. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) anordnade den 29 maj 2018 ett seminarium om komparativ medicin, dvs jämförande forskning mellan djur och människor

Stipendier för forskning betalas ut till bidragstagarens institution och ingår i institutionens bidragsmedel till projekt. För att erhålla totalkostnad för projektet åligger det den sökande att informera sig om vilka avgifter institutionen tar ut för gemensamma kostnader Jan Skogsborgs Stiftelse för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar År 2010 delade Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning för första gången ut stipendier ur ovanstående stiftelse. Medlen för dessa stipendier härrör från en donation gjord av Jan Skogsborg Lantbruksuniversitet (SLU). Katarina Sundberg är husdjursagronom vid SLU och har arbetat med de tre studier som hittills genomförts inom projektet. I juni 2012 lade hon fram sin doktorsavhandling om sjukdomen. - Vår forskning syftar till att identifiera både genetiska och miljömässiga faktorer som påverkar utvecklingen av autoimmu

Intressant inslag om SLU-forskning som hjälper potatis att klara mögel DRICKS - från råvatten till tappkran DRICKS är en centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, SLU och Lunds tekniska högskola, med målet att tillsammans med andra bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning

How popular is Slu? Get traffic statistics, rank by category and country, engagement metrics and demographics for Slu at Alexa. forskning och aktuella händelser. Centrum för vilt- och fiskforskning - Center for Fish and Wildlife research (CFW) är ett samverkansorgan för de institutioner och forskargrupper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som bedriver verksamhet inom området vilt och fisk i vid bemärkelse. CFW är också ett nationellt nätverk mellan forskare och mellan forskning och samhälle

My research has been mainly in the area of ethology and animal welfare, asking fundamental questions related to social behaviour, motivation and cognition, but also applied questions related to behavioural problems such as feather pecking and cannibalism in poultry and tail biting in pigs janken myrdal, Swedish University of Agricultural Sciences, Sol Department, Faculty Member. Studies History, Archaeology, and High Middle Ages

SLF - finansierad forskning med prydnadsväxter kan ses i kunskapskanalen, ?Mörker i växthus?. Filmen kom till på initiativ av universitetsadjunkt Helena Karlén, SLU Alnarp, och producerades tillsammans med studenter i samband med en kurs i produktutveckling. Ladda hem Info 2008-11-20. Ladda hem Info 2009-05-0 Järven är ett relativt okänt rovdjur. I jämförelse med andra rovdjur, som till exempel björn och varg, har det bedrivits lite forskning på järv både i Skandinavien och andra delar av världen. En orsak till detta är att de flesta järvar lever i svårtillgänglig terräng i nordliga trakter med hårt klimat och långa mörka vintrar Samrådet skall leda till en översiktlig plan över omfattning och förläggning av arbetstagarens undervisning som medger utrymme för egen forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete, att följa forskningen inom det egna undervisningsområdet, annan kompetensutveckling samt övrigt arbete, såsom att samverka med det omgivande samhället SLU. Joakim Hjältén. Decadal effects of cost-neutral ecological restoration on biodiversity: a large-scale long-term experiment revisited. 1 638 019. SLU (post­doktoralt bidrag) Marcus Klaus. Reducing forestry related greenhouse gas emissions from stream ecosystems by smarter riparian buffer zones. 1 996 902. SLU. Johnny de Jong. Hej! Jag heter Eva Lindberg och jag är postdoktor på SLU. Mitt övergripande forskningsområde är Fjärranalys och jag bedriver min forskning på Institutionen för skoglig resurshushållning. Min personliga sida på SLU finner du här. Se även min användarsida på andra Wikipedia språkversioner i menyn till vänster. Mina bidrag på. Piteås kommunalråd Peter Roslund ifrågasätter SLU:s beslut att lägga ner försöksgården. Han anser att SLU har ett ansvar att vara en resurs för hela landet. I ett brev till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist påpekar Roslund att det saknas en konsekvensanalys av nedläggningen av försöksgården i Öjebyn, där forskning bedrivits i mer än 50 år

populär: